Shenzhen Dragonbest Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

For Payment Safety

Important : Please Be Sure our Company you contact Business Email address is ******@dragon-best.com and ******@dragonworth.com ,  other email is not our email,be careful 
Below is our Company WU and T/T Account : HSBC Company Account:
Western union:
First Name: YIXUE

Last Name:HE
City:Shenzhen
Country:China
Post Code:518031
 
Paypal Account:  xiangjunling88@163.com

Beneficiary Bank Name: HSBC Hong Kong
Beneficiary Bank Address: 1 Queen's Road Central,Hong Kong
Beneficiary Bank Code
004for local payment 
SWIFT Address: HSBCHKHHHKH 
Name of account: HK DRAGON WORTH TECHNOLOGY LIMITED
ACCOUNT NUMBER : 
652773250838

 

Please be sure to keep an eye on our ALIBABA website posted payment account!